1. plass sort/hvit. Grete Johnsson
1. plass Farge . Morten Klungland
2. plass sort/hvit. Morten Klungland
1. plass papir og månedens bilde. Morten Klungland
2. plass farge. Nina Carlsen
3. plass papir v. Nina Carlsen
2. plass papir v. Nina Carlsen
3. plass sort/hvit v. Nina Carlsen
3.plass farge v. Tor Eirik Pollestad