Lill Gullhav
Kjetil Barane
Mark Helfthewes
Steinar Barmen
Tor Erik Pollestad
Tor Erik Pollestad
20171210-lig 7931

Fotoplassering Januar 2018

Årets første vinner for 2018 ble Lill Gullhav

1.plass, farge og månedens bilde ble Lill Gullhav
1.plass sort/hvit, Tor erik pollestad
2.plass, farge Mark Helfthewes
2.plass, sort/hvit, Kjetil barane
3.plass, farge, tor erik pollestad
3.plass, sort/hvit, Steinar barmen