Fotospiren

Bryne Fotoklubb starter fotogruppe for barn og ungdom mellom 9-18 år.

 

Tilbudet er gitt navnet «Fotospiren» og hadde oppstart 4. januar 2018. Vi skal ha møter hver torsdag, og følger skoleplanen med hensyn til ferier og andre fridager. Medlemskontingenten vil være på 350 kroner i året.Formålet er å fremme interessen for fotografi i et aktivt og sosialt miljø for små fotospirer på Jæren og omegn.


Vi ønsker å være et kreativt tilbud, med teknisk og kunstnerisk utfoldelse. Ved å stimulere nysgjerrighet, gi læring, legge vekt på mestring og møte alle på det nivå de er er målet å løfte dem videre. Alle er unike, og vi vil jobbe for å få frem talentet i hver enkelt person!
Fokus på gleden ved hobbyen og det å dele inntrykk i form av bilder

Ideen oppsto som et ønske om å dele det fantastiske vi opplever når vi tar med oss kamera på tur. Vi vil formidle at fotografering ikke er forbeholdt mor eller far, men noe hele familien kan gjøre sammen. Det finnes jo ingen aldersgrense på å fange en opplevelse og formidle den videre! Barn er jo gjerne flinke til å formidle følelser, derfor ønsker vi å inspirere de unge til å oppleve det fantastiske univers som vi ser gjennom søkeren, og hjelpe dem til å vise frem det de ser. Det skal bli spennende å se verden fra et barne- og ungdomsperspektiv!

Vi ønsker først og fremst og ha fokus på GLEDEN ved å fotografere! Så er det jo slik at ved økt kunnskap om både kamera og annet utstyr, teknikk og komposisjon så øker gleden ved både det å ta bilder og det å vise dem!Ivaretar også foreldrene og det sosiale for å legge tilrette for gode opplevelser

Vi er i dag tre ledere; to erfarne fotografer fra klubben pluss min kone som blir med og hjelper med den sosiale delen. I tillegg er det åpent for at foreldrene blir med barna på møtene, slik at de kan lære ting sammen. Det tror vi vil gjøre det lettere når barna skal ut og ta bilder i hverdagen.

Vi har laget en egen facebookgruppe der vi legger til foreldrene og. Der kan de holde seg oppdatert på det som skjer til en hver tid, og mange av foreldrene har sagt at de og blir med på møtene.

skm c45817121914510skm c45817121914511

Du er hjertlig velkommen til å melde deg inn i Fotospiren

Medlemskontingent for 2020 kr. 350

kontonummer: 3290.58.50163 eller til Vippsnummer: 507782

Melding på betaling: «Medlemskontingent 2019 + navn» 

Disse reglene er et tillegg til BFK`sine lover og er underordnet disse.
 

Hensikten med å utarbeide et sett detaljerte regler, er å ha et verktøy som kan endres etter behov uten å måtte gå via årsmøtebehandling og vedtak og på denne måten sikre et «levende» og oppdatert regelverk.


1.    Bryne Fotoklubb Etiske Retningslinjer
2.    Atelie Regler for lån og bruk.
3.    «Fotospiren» 

Bryne Fotoklubb Etiske Retningslinjer :
 

Bryne Fotoklubb har utarbeidet og innført et sett med etiske retningslinjer som det forventes at klubbens medlemmer følger og forholder seg til.
Disse reglene forholder seg til Norsk lov og rettspraksis og ved tvil er det Norsk lov og rettspraksis som er gjeldende.
Disse retningslinjene skal også betraktes som et tillegg til de som er utarbeidet av NSFF.
Det er ønskelig at BFK. Er en fotoklubb, hvor alle med interesse for fotografi og fotografering kan trives, det er derfor viktig at vi omgås på en omgjengelig og hyggelig måte også uten for klubbens lokaler.


1.    Det skal ikke «snakkes» negativt eller nedsettende om de øvrige medlemmene.
2.    «Klikk dannelser» er uønsket, en hver skal kunne sette seg på den plassen vedkommende selv ønsker.
3.    Når en er ute å fotograferer skal det tas hensyn til annen «manns eiendom» og privat livets fred.
4.    Ved fotografering av mennesker ( som kan identifiseres på bildet ) skal det innhentes tillatelse.
5.    Kompromitterende bilder eller bilder som kan virke støtende bør unngås. I de tilfeller en beveger seg i grense land kan pressens etiske retningslinjer med fordel følges. 

Atelie Regler for lån og bruk :

 

Bryne Fotoklubb har innredet et eget atelie som etter avtale kan benyttes av klubbens medlemmer, for at dette skal kunne fungere til beste for medlemmene er det viktig at disse reglene følges.


1.    Avtale om bruk.
2.    Praktisk bruk
3.    Utstyr.
4.    Etikk ved bruk av Atelie. 

1.    Avtale om bruk :


Før bruk må det inngås avtale med ansvarlige for atelieet.
I de tilfelle hvor avtalt tidspunkt ikke kan benyttes, er det viktig at det gis umiddelbar tilbakemelding slik at atelieet eventuelt kan anvendes av andre.
Ansvartlig for atelieet er for tiden: Kjetil Barane.
Det er ansvarlige som utleverer nøkler. 

2.    Praktisk bruk :
 

Røyking er ikke tillatt i klubbens lokaler, dette gjelder også når en har inngått avtale om bruk av atelieet.

Følgende «Typer» fotografering er identifisert :


1.    Fotografering av «ting», stilleben etc.
2.    Fotografering av venner og familie.  Eks : Kofirmant fotografering av slektninger og nære venner.
3.    Fotografering med modell ( en eller flere ) Her skal det konsekvent inngås skriftlig avtale med samtlige parter før fotografering begynner. Utkast eller mal til avtale kan ansvarlige for atelieet være behjelpelig med.
4.    Fotografering «Ut over normal hobby virksomhet» Klubbens atelie er i utgangspunktet innredet for BFK sine amatør fotografer, når bruken av atelieet er av en mer profesjonell karakter ( gjelder samtlige av de 3 punktene over ) skal det inngås en egen avtale for bruk. Når fotografering avsluttes skal alt utstyr settes til bake på sine plasser,  lys slukkes og nøkler leveres til bake til ansvarlige iht. avtale.
3.    Utstyr : Utstyret i atelieet kan anvendes forutsatt at en kan benytte dette. Ved feil og mangler må det gis beskjed til ansvarlige.
4.    Etikk ved bruk av Atelie : Det er utarbeidet egne etiske retningslinjer for bruk av atelie, disse skal betraktes som et tillegg til BFK`sine etiske retningslinjer. Disse punktene er spesielt utarbeidet mhp. «glamour» fotografering og bilder av mer «sensuell karakter»

1.    Avtale skal konsekvent være signert før fotografering begynner ( se. Pkt. 2 )
2.    Ved fotografering av midre årige skal en være spesielt varsom og det skal uansett innhentes tillatelse i fra foresatte ( skriftlig ). I tilfeller hvor det er ønskelig at modellen skal fotograferes mere «lett kledd», må en være særlig oppmerksom på gjeldende lovverk. Det anbefales at 3. person er med under fotograferingen, da fortrinnsvis foresatte. Seksualisere bilder av mindreårige er ikke under noen omstendighet aksepter.
3.    Ved fotografering av «lett kledde» modeller, hvor det oppstår situasjoner hvor vedkommende ønsker å bevege seg ut av klubben sine lokaler, skal modellen være iført et antrekk som ikke kan vekke noen form for anstøt eller irritasjon fra utenforstående. ( Ønske om å gå på toilett evt. Ta en røyk osv. ) 

«Fotospiren» Vedtekter

Innhold :


Formål
Målsetning
Medlemskap.
Regler
Medlemsmøte.
Utstyr.
Ledelse. 

1.    Formål :

Formålet med «fotospiren» er å gi et «lavterskel» tilbud innen fotografering til ungdom i aldersgruppen 9 – 15 år. Fremme interessen for fotografi i et aktivt og trygt sosialt miljø under kyndig voksen ledelse.
 

2.    Målsetning :

Gi ungdom innen aktuelle aldersgruppe en positiv hobby med fokus på fotografi.Være et kreativt tilbud med teknisk og kunstnerisk utfoldelse samt stimulere nysgjerrighet og gi individuell tilpasset opplæring innen aktuelle områder og tema.
 

3.    Medlemskap :

Dette er et tilbud til barn og ungdom mellom 9 – 15 år som er interessert i fotografering eller ønsker å lære om fotografering.
 

Kontingent :

Medlemskapet koster Kr. 300,- pr. år ved innmelding etter 15.05 betales ½  kontingent.
 

4.    Regler :

De som opptas som medlemmer må akseptere å innordne seg et enkelt regelverk slik at møter og medlemskap kan gi samtlige en positiv opplevelse av møter og medlemskap. «Fotospiren» driftes som en Fotoklubb og er politisk og religiøst nøytal, det forventes da også at de som ønsker medlemskap skal akseptere dette. Dette regelverket er gjeldende for all virksomhet som gjennomføres i regi av «Fotospiren». Det forventes at den enkelte skal gjøre sitt ytterste for å bidra til et positivt og fotofaglig miljø. Alle former for «klikk» dannelser og eller «mobbing» er uønsket. Det er ikke akseptabelt med noen form for rusmidler, under møtene og i sammenheng med disse eller i andre former for arrangement i regi av «Fotospiren». Det skal være et sterkt fokus på etikk, spesielt innen fotografering og alle former for publisering av bilder blant medlemmene. Det skal ikke tas bilder, opptak eller formidle og videresende bilder med kompromiterende innhold, eller på noen måte bidra til å videreformidle slike. Dette er ikke akseptabelt og vil resultere i umiddelbar utvisning for en kortere eller lengere periode. Ved gjentatte tilfelle kan utestengning være aktuelt, i slike tilfelle blir ikke innbetalt kontingent refundert.
 

5.    Medlemsmøte :

Medlemsmøtene er på torsdager fra kl. 18.00 -> 20.00 og holdes i Bryne Fotoklubb sine lokaler på Thu gamle skole. Møtene følger skoleplanen.
 

6.    Utstyr :

Anbefalt grunnleggende utstyr :
Kamera
Fotostativ
Kamera bag ( veske )

Bryne fotoklubb kan være behjelpelig med leie av utstyr denne er satt til kr. ???,- / pr. ½ år. For de som ønsker å kjøpe utsyr selv har klubben gode avtaler med fotoforetninger i området som kan benyttes.

 

7.    Ledelse :

«Fotospiren» er en undergruppe av Bryne Fotoklubb og dennes styre ved formann har det øverste ansvaret for gruppen.
«Fotospiren»  driftes og ledes av utvalgte dedikerte medlemmer fra Bryne Fotoklubb, hvor det daglige ansvar blir gitt til en person.
Utvelgese av ledere til «Fotospiren» vil være med grunnlag i de til en hver tid gjeldende lover og forskrifter for drifting av klubber og organisasjoner for barn og ungdom.
«Fotospiren» er underlagt Bryne fotoklubb sine lover, regler og retningslinjer. Regler for «Fotospiren» er derfor svært begrenset og tilpasset denne undergruppen.