Hvem er vi?

customLogo

Møteplan for 2019


Teknisk kveld blir holdt hver 2 tirsdag i måneden, utenom i Juli og August

Juni - 1 Bilde i sort/hvit Tema: Fritt.
Innsending av bilder senest søndagen før møte kl 23.59.59
post@brynefotoklubb.no Merk bilde med fullt navn.
Program: Roy Mangersnes kommer og har foredrag bildevisning og snakker om komposisjon teknikker etc..

September - Tema er ferieminner. Program ikke fastsatt

Oktober - Tema er Bokeh. Program ikke fastsatt

November - Tema er fritt. Program ikke fastsatt

Desember - Ikke satt